Styrelsearbete

ATT DELTA I STYRELSEN i Föreningen Tallbos Vänner


Det bästa med styrelsearbetet i den här föreningen är att alla deltar aktivt. Det finns många olika slags uppgifter, alltifrån att hålla ordning på ekonomin till att köpa in förnödenheter, planera utställningar, ordna olika programinslag och guida besökare.


Vi måste också se till att verksamheten under sommaren, med veckoslutsvärdar, sommarboende och introduktion av konstnärer och musiker sköts på ett bra sätt.


Att marknadsföra Tallbo och informera, genom annonsering, hemsidor och se till att medlemmarna uppfattar medlemsskapet som angeläget är också en viktig uppgift.


Styrelsen träffas som regel inte mer än fyra gånger per år. Arbetsgrupperna vi bildat inom styrelsen sköter i huvudsak sina uppgifter själva. Vi har alltså en grupp som håller i utställare och program, en grupp för marknadsföring, en grupp för ekonomi, en för sommarplanering osv.


Det har varit viktigt för oss att veta varför vi lägger ner så pass mycket ideellt arbete. För några år sedan formulerade vi en verksamhetsidé som fortfarande håller väl. Läs om denna här.


Vilka som sitter i styrelsen just nu kan du läsa här


Sommar 2020