Handlingar till medlemmarna

Handlingar till medlemmarna


Kallelse till föreningens årsmöte brukar göras per brev eller i ett meddelande (sms) i början av maj. Årsmötet äger vanligtvis rum i Tallbo, söndagen i öppningshelgen i maj.


Nedan finner du ett antal föreningshandlingar som uppdateras inför årsmötet eller direkt efter årsmötet. Som första punkt kan du också ta del av föreningens verksamhetsidé som beslutades på ett årsmöte för några år sedan. Stadgarna har ytterligare några år på nacken.


  1. Verksamhetsidé
  2. Stadgar
  3. Senaste medlemsutskick
  4. Aktuell verksamhetsberättelse
  5. Aktuell årsredovisning
  6. Aktuell revisionsberättelse
  7. Senaste årsmötesprotokoll
  8. Nuvarande styrelse
  9. Verksamhetsplanering


Vi ser gärna att du som medlem uttrycker din mening om föreningen och i mån av tid och engagemang deltar i det idéella arbetet. Hör av dig till någon av oss i styrelsen om vad just du skulle kunna bidra med eller om du har några frågor eller funderingar.